If you have any questions, please contact this email[email protected]

MORE PRODUCTS

 • Heliant Health - Zdravstveni informacioni sistem

  Zdravstveni informacioni sistem u kome radi više od 70% doktora u Srbiji. Više od 30.000 zadovoljnih korisnika. Postanite i Vi deo našeg tima.

 • Агенција за заштиту животне средине - Министарство заштите ...

  Offical website of the Serbian Environmental Protection Agency (SEPA).

 • Informacioni sistem za zdravstvene ustanove - ZipSoft.rs

  Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta. Zasnovan je na klijent - server arhitekturi, sa lokalnim serverom i udaljenim ambulantama

 • Heliant - Zdravstveni i poslovni Informacioni sistemi

  Zdravstveni informacioni sistem u kome radi više od 70% doktora u domovima zdravlja u Srbiji. Softver u čiji razvoj su uložene godine i o čijem održavanju brine veliki broj eksperata. Medicinski softver sa evropskim sertifikatom. Ispunjava sve kriterijume Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 • Medicinski informacioni sistemi - Moja ordinacija

  Medicinski informacioni sistem, softver za lekare, medicinski software, medicinski software, softver za zdravstvene ustanove 3.1.2020. Implementacija u ordinaciji Zmaj

 • Informacioni Sistem - Služba za Transfuziju Krvi SOFTEK

  Informacioni Sistem Službe za Transfuziju Krvi IKS (Integralni knjigovodstveni sistem) je idealno programsko rešenje za vodjenje poslovnih knjiga. Možete voditi knjigovodstvo za privredno društvo, preduzetničku radnju, udruženje građana, bez obzira na delatnost, veličinu i obim poslovanja.

 • BIS – Bolnički informacioni sistem

  link brzine 2 Mbps, sinhrono. Mobilna komponenta -specijalizirani medicinski video sistem je instaliran na službi za onkologiju, a klasični viedokonferencijski sistem u upravnoj zgradi KBZ-a. Mobilni video Videokonfer. Ur. HD kamera Shema IP Telefonije Laboratorijski informacioni sistem LIS (wizard.ba )

 • Mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti preko ...

  Feb 23, 2017  Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o

 • (PDF) PRIMENA MEDICINSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U ...

  medicinski informacioni sistemi mogu do neti nau č no-istraživa č kom radu. Dat je pregled Dat je pregled najvažnijih funkcionalnosti koje su bitne za eduk aciju i istraživanja.

 • 3.1.0.1Pojam informacionih sistema lekcije za učenike

  Informacioni sistem bi mogao da se definiše kao sistem međupovezanih elemenata čiji je cilj čuvanje, prenos i obrada podataka. Nauka koja se bavi proučavanjem informacionih sistema naziva se Informatika.. Podatak i informacija. Na ovom mestu bi bilo dobro da

 • Diyomi soft

  Implementiran novi medicinsko poslovni informacioni sistem poliklinike „Life Impuls“ Uspesno smo implementirali nas poslovno medicinski informacioni sistem na privatnoj poliklinici „Life Impuls“. Veliko nam je zadovoljstvo sto cemo u narednim godinama saradjivati sa osobljem ove ugledne ustanove.

 • Informacioni sistemi - Univerzitet Metropolitan

  Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje. Informacioni sistem je naučna disciplina akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka područja aktivnosti unutar organizacija:

 • Zdravstveni informacioni sistem - seminarski

  zdravstveni sistem U današnje vreme svi smo svedoci velikog uticaja računarstva odnosno informatike u svim svim segmentima života, što se posebno odnosi na nauku i tehnologiju.

 • Univerzitet u Sarajevu Senat

  n) da organizira i razvija jedinstveni informacioni sistem, o) da organizira i razvija jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem, p) da osigura uvjete za rad studentskih organizacija, r) da osigurava uvjete za cjeloživotno obrazovanje i s) druga ovlaštenja utvrđena Zakonom i ovim statutom. Član 18.

 • Zdravstveni informacioni sistem – MMSCODE

  Naš zdravstveni informacioni sistem namijenjen je za upravljanje i podršku svim procesima u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Sistem je u fazi implementiranja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske i predstavlja jedan od najkompleksinijih i najznačajnih projekta u ovom entitetu.

 • PRIMENA MEDICINSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U

  medicinski informacioni sistemi ako su projektovani i realizovani na adekvatan način i ako pružaju potrebne funkcionalnosti koje proširuju tradicionalni skup opcija koje medicinski informacioni sistemi nude, a koji su ranije većinom bili usmereni ka administrativnim podacima vezanim za bolesnike i zdravstvene usluge koje im se pružaju.

 • Informacijski sistem - Wikipedia

  Informacioni sistem je integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija [1].Poslovna preduzeća, druge vrste organizacija i pojedinci u savremenom društvu, zavise od informacionih sistema za upravljanje svojim operacijama i djelovanjima, održavanje kompetitivnosti na tržištu, ponudu različitih usluga i unaprijeđivanje ličnih sposobnosti i ...

 • ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM

  Zdravstveni informacioni sistem ima svoje podsisteme koji mogu biti orijentisani na pojedine elemente zdravstvene zaštite (npr.: zdravstvene potrebe, zdravstvenu delatnost, zdravstveno osiguranje i dr.) ili na aktivnosti institucionalnog karaktera (na primcr: bolnički informacioni sistcmi,

 • INFORMACIONI SISTEMI SKRIPTA 2016

  Informacioni sistem je sistem koji prikuplja i obrađuje podatke sa ciljem da produkuje informacije za svoje krajnje korisnike. Da bi informacioni sistem funkcionisao uspešno, njegovi autori i korisnici se moraju složiti u sledećem: šta je svrha sistema, koje su njegove

 • Informacioni sistemi - MEDAPP • learn • share • heal

  Vaša kontrola. Informacioni sistem digitalne biblioteke se sastoji iz serverskog dela, možete je razumeti kao internet sajt koji sadrži sva izdanja knjiga i podatke o njima i uvek je dostupan preko interneta, i klijentskih aplikacija kojima korisnici pristupaju katalogu izdanja, kupuju, preuzimaju knjige i čitaju ih na svojim mobilnim uređajima ili računarima.

 • STRATEGIJA RAZVOJA INTEGRALNOG ZDRAVSTVENOG

  MIS Medicinski informacioni sistem OB Opšta bolnica PACS Sistem za arhiviranje slike i komunikaciju PIS Poslovni informacioni sistem PZU Privatne zdravstvene ustanove . 4 P a g e PZZ Primarna zdravstvena zaštita RIS Radiološki informacioni sistem SB Specijalna bolnica SZO Svjetska zdravstvena organizacija ...

 • Informacioni Sistem - Služba za Mikrobiologiju SOFTEK

  Informacioni Sistem Službe za Mikrobiologiju IKS (Integralni knjigovodstveni sistem) je idealno programsko rešenje za vodjenje poslovnih knjiga. Možete voditi knjigovodstvo za privredno društvo, preduzetničku radnju, udruženje građana, bez obzira na delatnost, veličinu i obim poslovanja.

 • Zdravstveni informacioni sistem — Vikipedija, slobodna ...

  Zdravstveni informacioni sistem (skraćeno ZIS) je „organizacija ljudi, mašina i metoda koje uzajamno deluju u cilju obezbedenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu.. Po svojoj suštini ZIS je informaciona slika zdravstvenog sistema, nastala kao proizvod brojnih funkcija integrisanih komunikacioni računarski ...

 • GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI PDF

  May 17, 2020  Shopzilla – medicinski informacioni sistem,Comparison shop for projection tv TV in Electronics See store ratings and reviews and find the best prices Please enter your name. Subjects Geografski informacioni sistemi. This implies defining the basic mathematical elements of digital atlas maps, the possible structure and form of ...

 • Informacioni sistemi - Univerzitet Metropolitan

  Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje. Informacioni sistem je naučna disciplina akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka područja aktivnosti unutar organizacija:

 • Informacioni sistemi - MEDAPP • learn • share • heal

  Vaša kontrola. Informacioni sistem digitalne biblioteke se sastoji iz serverskog dela, možete je razumeti kao internet sajt koji sadrži sva izdanja knjiga i podatke o njima i uvek je dostupan preko interneta, i klijentskih aplikacija kojima korisnici pristupaju katalogu izdanja, kupuju, preuzimaju knjige i čitaju ih na svojim mobilnim uređajima ili računarima.

 • STRATEGIJA RAZVOJA INTEGRALNOG ZDRAVSTVENOG

  MIS Medicinski informacioni sistem OB Opšta bolnica PACS Sistem za arhiviranje slike i komunikaciju PIS Poslovni informacioni sistem PZU Privatne zdravstvene ustanove . 4 P a g e PZZ Primarna zdravstvena zaštita RIS Radiološki informacioni sistem SB Specijalna bolnica SZO Svjetska zdravstvena organizacija ...

 • Informacioni Sistem - Služba za Mikrobiologiju SOFTEK

  Informacioni Sistem Službe za Mikrobiologiju IKS (Integralni knjigovodstveni sistem) je idealno programsko rešenje za vodjenje poslovnih knjiga. Možete voditi knjigovodstvo za privredno društvo, preduzetničku radnju, udruženje građana, bez obzira na delatnost, veličinu i obim poslovanja.

 • Zdravstveni informacioni sistem — Vikipedija, slobodna ...

  Zdravstveni informacioni sistem (skraćeno ZIS) je „organizacija ljudi, mašina i metoda koje uzajamno deluju u cilju obezbedenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu.. Po svojoj suštini ZIS je informaciona slika zdravstvenog sistema, nastala kao proizvod brojnih funkcija integrisanih komunikacioni računarski ...

 • GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI PDF

  May 17, 2020  Shopzilla – medicinski informacioni sistem,Comparison shop for projection tv TV in Electronics See store ratings and reviews and find the best prices Please enter your name. Subjects Geografski informacioni sistemi. This implies defining the basic mathematical elements of digital atlas maps, the possible structure and form of ...

 • Medicinski softver Klinika, elektronski zdravstveni karton

  Informacioni sistem za kompletno poslovno, finansijsko i materijalno vođenje specijalističkih lekarskih ordinacija, poliklinika i klinika sa stacionarnim lečenjem. Šta Vam nudi IS Klinika? Vama kao neposrednom korisniku tj. lekaru koji radi svoj posao sa pacijentom nudi efikasan i dobro strukturiran elektronski zdravstveni karton pacijenta.

 • Account Login - ISSS

  Informacioni sistem ISSS UNSA je implementiran na nivou kontrolirane računarske mreže. Rad na mreži i upotreba uređaja i resursa na njenoj infrastrukturi je nadgledana cijelo vrijeme te zahtijeva eksplicitno dopuštenje od strane Univerziteta u Sarajevu.

 • Nadogradnja medicinskih informacionih sistema Diyomi soft

  Pusten u rad novi online booking sistem u Specijalnoj bolnici Merkur Vrnjacka banja Implementiran novi medicinsko poslovni informacioni sistem pedijatrijske ordinacije dr Lozane Markovic Implementirali smo novi nutricionisticki informacioni sistem u studiju najpoznatije nutricionistkinje u Srbiji, Ane Petrovic

 • medicinski informacioni sistem - smc0495.nl

  Zdravstveni informacioni sistem - Scribd - Read Unlimited Books . Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva Vršac, 2006 ... medicinski informacioni sistem 7. yu 8. . Devaja Striber Dubravka.

 • RADIOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM

  Radiološki informacioni sistem (RIS) predstavlja tehnološko rešenje potpune informatizacije i modernizacije rada radiološkog centra i prelazak sa paprinog i filmskog na potpuno elektronsko poslovanje i digitalne snimke. RIS stvara ... Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2.

 • Medicinski oblak - Rešenje za zdravstveni sistem Coming

  Aug 29, 2017  Infrastrukturna IT oprema za medicinski računarski oblak Srbije, podaci i aplikativna rešenja za zdravstveni informacioni sistem bili bi smešteni u dva regionalno raspoređena data-centra, kojima bi preko mreže i Interneta pristupali svi korisnici ovog sistema, od osiguranika, preko medicinskog osoblja i snabdevača, do državnih institucija.

 • Medicinski Informacioni Sistem - Kaseo Heavy Machinery

  medicinski informacioni sistem. medicinski informacioni sistem wirtgen surface miners operating costs medicinski informacioni sistem Surface miners 2200 SM The Wirtgen 2200 SM is the allrounder for soft and medium hard cut material is either loaded to the front via a large conveyor system Surface miners are capable of of mineral ...

 • Megatrend

  mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem. Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim pacijentima, povećanju profita i povećanju produktivnosti mPlanner Vam pruža savremeno rešenje za upravljanje Vašom klinikom. Organizujte svoje resurse na željeni način i povećajte produktivnost preuzimanjem potpune kontrole ...

 • Megatrend

  mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem. Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim pacijentima, povećanju profita i povećanju produktivnosti mPlanner Vam pruža savremeno rešenje za upravljanje Vašom klinikom. Organizujte svoje resurse na željeni način i povećajte produktivnost preuzimanjem potpune kontrole ...

 • Program za beležnike, Beležnički program, Izrada softvera ...

  Medicinski informacioni sistem, softver za lekare, medicinski software, medicinski software, softver za zdravstvene ustanove 1.11.2012 Prva verzija softvera za beležnike e-Beležnica.

 • Razlika između podataka i informacija « RAČUNARSTVO I ...

  3. Razlika između podataka i informacija, informacioni sistemi Podatak je jednostavna neobrađen činjenica koja ima neko značenje. Podatak je nematerijalne prirode, on jednostavno postoji u našim mislima i nema značenje unutar ili izvan svog postojanja ili o samom sebi, pa se pridružuje značenju kojim opisujemo svojstva objekata.

 • medicinski informacioni sistem - Huis Tarkastad Home

  Zdravstveni informacioni sistem - scribd . Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva Vršac, 2006 ... Vladimir Vit.yu – medicinski informacioni sistem 7 .doctor. .

 • NOVI TRENDOVI RADIOLOGIJE U OFTALMOLOGIJI

  (OIS) i drugi kompantibilni medicinski informacioni sistemi koji se integrišu u jedinstven zdravstveni informacioni sistem. Paralelno sa razvojem i integracijom RIS odvija se razvoj i integracija teleradiologije, a sa njom i teleoftalmologije, koje predstavljaju moćno sredstvo u dijagno-stici, konsultaciji, edukaciji studenata, lekara i

 • Zdravstveni informacioni sistem

  Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva. Vrac, 2006 Sadraj 1.0. ... PACS-a i teleradiologijerazvojni projekat 6. .co.yu medicinski informacioni sistem 7. doctor.co.yu 8. internetogledalo - 39 - Documentos similares a Zdravstveni informacioni sistem.

 • 58964399-Zdravstveni-informacioni-sistem.doc - Nikola Puđa ...

  View 58964399-Zdravstveni-informacioni-sistem.doc from HCA 620 at Cambridge College. Nikola Puđa dipl.mašg. Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva Vršac,

 • WriteImage CEP Novi informacioni sistem značajno je ...

  Novi informacioni sistem značajno je poboljšao rad hitne medicinske službe u Beogradu Softver i usluge. Proizvodi. Microsoft Office InfoPath 2003. Microsoft Small Business Server 2000. Microsoft SQL Server 2000. Windows Server 2003 Enterprise Edition. Windows XP Professional. Hardver. Fujitsu Siemens radne stanice. Fujitsu Siemens serveri

 • informacioni sistemi maturski_radovi_maturalni_rad ...

  Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom izvorita vodovoda u vrcu: Diplomski radovi iz informatike: Multimedija i savremena kola – osnove racunarskih mrea: Diplomski radovi iz informatike: Projektovanje ors-a u predmetnoj nastavi osnovne kole kicmenjaci u nastavi biologije aci:

 • visaris VISARIS

  avanse tehnika laboratorijski informacioni sistem medicinski informacioni sistem labis lims medicinski zdravstveni. Related: labis.org. labis labis.ca. labis labislivieratos. labis labis livieratos labis.worddetector. labis labistrain. labis vilog. labis fabilous pecah ah ya leil nsync feat nelly joey jihad get knocked out ...

 • MEDIsoft - medicinski softver - Informacioni sistem Zavoda ...

  Informacioni sistem je izgrađen u rekordnom roku, te su se vrlo brzo pokazali svi nedostaci prethodnog načina rada, te ogromne prednosti upotrebe novog informacionog sistema. Sa samo tri mjeseca rada, u informacioni sistem uneseno je preko 8000 pacijenata, 30000 laboratorijskih analiza, 10000 ambulantnih pregleda, 1000 scintigrafija, 150 ...

 • Plucna Bolnica Zrenjanin-Informatika i medicina

  fl: Medicinski informacioni sistemi se u (zapadnom) svetu razvijaju već par decenija. Od pre desetak godina postoje standardi (sada se zovu DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine), koji detaljno definišu sve aspekte primene računara u medicini i to od načina preuzimanja informacija sa medicinskih aparatura, preko prenošenja i zaštite, smeštanja, do prezentiranja ...

 • Euromedicina - Kompletno Medicinsko Snabdevanje

  Laboratorisjki infomracioni sistem (LIS). Ultimativni integrisani informacioni sistem za kliničke i radiološke laboratorije. Go to Potrošni materijal Potrošni materijal. Zasnovano na dvasetogodišnjem iskustvu i intezivnom istraživanju tržišta medicinske opreme, predstavljamo vam naš asortiman potrošnog materijala. ... Go to Medicinski ...

 • Organizacija i oprema – Institut Niška Banja

  Sve medicinske i finansijsko-računovodstvene aktivnosti Instituta se od 2006. god. obavljaju kroz medicinski informacioni sistem – MIS, koji je danas jedan od najsavremenijih i najkompletnijih informacionih sistema. MIS ima više od 150 računarskih radnih stanica, 2 servera i lokalnu računarsku mrežu koja povezuje svih 6 objekata.

 • * *

  The materials of processing: *

  • Granite
  • Limestone
  • Basalt
  • Pebble
  • Gravel
  • Gypsum
  • Marble
  • Barite
  • Quartz
  • Dolomite
  • Gold Ore
  • Copper ore
  * *

  About US

  we in the more than 30 years of its development process, has formed a unique and content-rich corporate culture. The building of enterprise culture, particularly the aggregation of cohesion and solidarity, is built as power source for the sustainable development of enterprise.

  Copyright © 2004-2019 We All rights reservedsitemap