If you have any questions, please contact this email[email protected]

MORE PRODUCTS

 • Numery rachunków bankowych - Izba Administracji

  Rachunek dochodów Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku: 60 1010 1049 0070 8322 ... kary pieniężne, kary porządkowe, kary grzywny, koszty postępowania, opłaty za udostępnianie danych, opłaty za udzielenie zezwoleń, deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ...

 • Rejestry i archiwa - Urząd Skarbowy w Zwoleniu

  Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum oraz zasady udostępniania informacji zawartych w tych rejestrach regulują w szczególnosci: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji ...

 • Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR - Izba Administracji ...

  Czytaj więcej o Opracowanie projektu budowlanego wraz z oszacowaniem kosztów projektu wykonawczego, nadzoru autorskiego i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Siedlcach ul. Brzeska 102” Numer postępowania

 • Przegląd prasy podatkowej (20-24.04.2020) - TPA Poland

  Płatności gwarancyjne bez VAT Rzeczpospolita, 2020-04-20, Patryk Kulak Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.679.2019.1.WN, wypłaty z umowy gwarancyjnej zawartej przez spółkę z jej udziałowcami, stanowiące rekompensatę za brak realizacji jej dochodów z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnej,

 • IPPB3/423-759/14-2/JBB Interpretacja indywidualna

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów ...

 • Objaśnienia podatkowe - Krajowa Informacja Skarbowa

  W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Aktualności/ Ostrzeżenia i wyjaśnienia publikowane są ostrzeżenia i ... Data utworzenia: 28.03.2017: Data publikacji: 28.03.2017 08:45: Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019 10:43: Autor: Ministerstwo Finansów: Osoba publikująca: Angelika Nowak: Osoba modyfikująca : Angelika Nowak Przejdź do góry ...

 • INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

  Ustawa o KAS, co do zasady, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Rząd poparł też projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd popiera koncepcję wcześniejszego utworzenia izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy administracji skarbowej.

 • Udzielanie informacji - Krajowa Informacja Skarbowa

  Informujemy, że od 4 maja br. do odwołania infolinia KIS jest czynna w godzinach 8-18. Informacje na temat podatków lub cła można uzyskać: 1. dzwoniąc pod nr telefonu: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

 • Numery rachunków bankowych - Izba Administracji

  Koszty sądowe zasądzone przez Naczelny Sąd Administracyjny na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu prosimy wpłacać na podane niżej konto NBP o/o Wrocław: 82 1010 1674 0028 0222 3100 0000. Informacje o publikacji dokumentu . Data utworzenia: 22.04.2015: Data publikacji: 22.04.2015 14:00: Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 11:35: Autor: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek: Osoba ...

 • radapodatkowa.pl

  Szacunkowy koszt utworzenia i utrzymania powyższego systemu teleinformatycznego dla wspierania procesów realizowanych w Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego w celu zwiększenia wpływów budżetu Państwa z tytułu podatku VAT wyniesie, przy założeniu amortyzacji inwestycji początkowej, do 3 mln zł rocznie. W zakresie wydatków należy

 • Porażka Torunia, siedziba superadministracji skarbowej w ...

  Ogłoszenie utworzenia siedziby Krajowej Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Marian Banaś i Mikołaj Bogdanowicz (ŁUKASZ ANTCZAK) Zobacz zdjęcia (7) Siedziba regionalnego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, nowej instytucji łączącej trzy dotychczasowe urzędy, znajdzie się w Bydgoszczy. W Toruniu dalej będzie główna baza celników. - Bydgoszcz będzie siedzibą izby ...

 • Interpretacja indywidualna, dochód, Dyrektor Izby ...

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2013 r. (data wpływu 12.08.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania oznaczonego nr 4, tj. w zakresie rozliczenia dochodu/straty ze

 • Banaś utajnia raport NIK dotyczący utworzenia WOT ...

  Kolejne dotyczą afery GetBack (ma zostać opublikowany w połowie stycznia) i oceny reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W ostatnim przypadku to Marian Banaś będzie oceniany, bo raport ...

 • IPPB5/423-25/13-2/RS Interpretacja indywidualna

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2013 r. (data wpływu 10.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • Pomoc publiczna - Urząd Skarbowy w Choszcznie

  W zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polski ustawodawca przewiduje ulgi, o których mowa w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podmiotem udzielającym pomocy jest organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby skarbowej):

 • Pomoc publiczna - Urząd Skarbowy w Raciborzu

  W zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polski ustawodawca przewiduje ulgi, o których mowa w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podmiotem udzielającym pomocy jest organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby administracji skarbowej) organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.

 • koszty uzyskania przychodu - podatki

  Wydatki związane z ukonstytuowaniem się przedsiębiorcy (zaistnieniem w obrocie gospodarczym) jako wydatki dotyczące utworzenia osoby prawnej nie stanowią kosztów podatkowych. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-234/11/MS.

 • Ta izba to skarb. Ale będzie tylko jedna: Toruń czy

  Prezydenci obu miast w listach do rządzących podali liczne argumenty za tym, by Izba Administracji Skarbowej powstała w ich mieście. Podkreślają znaczenie obecnie funkcjonujących instytucji - i Izba Celna w Toruniu, i Izba Skarbowa w Bydgoszczy realizują pewne zadania ogólnopolskie. Licytują się na argumenty komunikacyjne, wskazują uczelnie w swoich miastach jako kuźnie kadr dla ...

 • Cennik - Paczka pocztowa cennik.poczta-polska.pl

  Cennik usług Poczty Polskiej. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony

 • koszty 50% - podatki

  koszty 50%. 21.08.2008 Wyniki ... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a ...

 • Interpretacja indywidualna, dokumentacja, Dyrektor Izby ...

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Numery rachunków bankowych - Urząd Skarbowy w

  Ważne! Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).. Numer rachunku można sprawdzić w generatorze.. Numery kont: ...

 • Centrum Organu Wierzyciela - Izba Administracji

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz. 448),

 • Pomoc publiczna - Urząd Skarbowy w Radziejowie

  W zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polski ustawodawca przewiduje ulgi, o których mowa w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podmiotem udzielającym pomocy jest organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby skarbowej): organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w ...

 • Zasady udostępniania informacji publicznej - Urząd ...

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Izba lub Urząd Skarbowy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik ...

 • W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania ...

  W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup norek do stada podstawowego. ... poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2010 r. (data wpływu 13 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...

 • Przegląd prasy podatkowej z 12 maja 2020 Deloitte

  W czasie pandemii uczciwi przedsiębiorcy mogą kolejny raz zmierzyć się z problemem uwikłania w oszustwa VAT. Problemy finansowe jednych to woda na młyn innych – ostrzegają eksperci. Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna. Nie wymienia się faktury uproszczonej na zwykłą

 • gov.pl

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Dz.U. z 2019 r. poz. 923 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego

 • Przegląd podatkowy (6 – 10 marca 2017 r.) - TPA Poland

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że konsument odróżnia wodę źródlaną od wody z wodociągu, stąd różnica w stawkach VAT ma swoje uzasadnienie. Opinię Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz NSA. Kontrola skarbowa poza granicami była możliwa. Rzeczpospolita, 2017-03-07 Mateusz Maj. Zgodnie z uchwałą 7 ...

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie

  W dniu 02 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni. W ...

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie

  W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • Czy przedpłata wstępna związana z umową ... - e-prawnik.pl

  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 5 sierpnia 2011 r. Nr IPTPB3/423-47/11-2/KJ ...

 • Terytorialny zasięg działania oraz siedzib dyrektorów izb ...

  Terytorialny zasięg działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. - Akty Prawne

 • Pomoc publiczna - Urząd Skarbowy w Staszowie

  Izba Administracji Skarbowej; Urzędy skarbowe. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach; Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach; Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju; Urząd Skarbowy w Jędrzejowie; Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Skarbowy w Końskich; Urząd Skarbowy w Opatowie ; Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim; Urząd Skarbowy w ...

 • Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2010 IPPB5/423 ...

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2009 r. (data wpływu 27.11.2009 r.) oraz piśmie z dnia 15.01.2010r. (data wpływu 25.01.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie reasekuracji biernej ...

 • Przegląd prasy podatkowej z 12 maja 2020 Deloitte

  W czasie pandemii uczciwi przedsiębiorcy mogą kolejny raz zmierzyć się z problemem uwikłania w oszustwa VAT. Problemy finansowe jednych to woda na młyn innych – ostrzegają eksperci. Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna. Nie wymienia się faktury uproszczonej na zwykłą

 • gov.pl

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Dz.U. z 2019 r. poz. 923 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego

 • Czy zapłacone Odstępne Wynajmującemu będzie stanowić

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB3/423-1356/08-2/GJ Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, odstępne, zapłata Data dodania: 12/11/2008 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20

 • Księga wieczysta – opłaty - Księga wieczysta - INFOR.PL

  W sprawach z zakresu księgi wieczystej zawsze pobierana jest opłata stała. Jej wysokość różni się w zależności od czynności i jest określona we wskazanej ustawie. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Opłata ta ...

 • * *

  The materials of processing: *

  • Granite
  • Limestone
  • Basalt
  • Pebble
  • Gravel
  • Gypsum
  • Marble
  • Barite
  • Quartz
  • Dolomite
  • Gold Ore
  • Copper ore
  * *

  About US

  we in the more than 30 years of its development process, has formed a unique and content-rich corporate culture. The building of enterprise culture, particularly the aggregation of cohesion and solidarity, is built as power source for the sustainable development of enterprise.

  Copyright © 2004-2019 We All rights reservedsitemap